Masarykův ústav vyšších studií » Konzultace v době distanční výuky

Konzultace v době distanční výuky

Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP Mail Pavel.Andres@cvut.czE-mail
koordinátor pro studijní záležitosti, metodický vedoucí studijního oddělení, člen Akademického senátu ČVUT, odborný asistentPhone 224 353 170
   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO–NE


Ing. Oldřich Bronec, CSc. Mail Oldrich.Bronec@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 181
   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


Mgr. Jana Čadová Mail Jana.Cadova@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 09:00 do 12:00 – ÚT


Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Mail Dagmar.Charvatova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 187
   Konzultační hodiny od 14:00 do 18:00 – PO


PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. Mail Eva.Cislerova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 154
   Konzultační hodiny od 12:00 do 16:00 – PO


Ing. Jakub Danko, Ph.D. Mail Jakub.Danko@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 09:00 do 12:00 – PÁ


Mgr. Michael John Diaz Mail Michael.John.Diaz@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 12:15 do 16:15 – ST


doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc. Mail Dana.Dobrovska@cvut.czE-mail
garantka oboru docentPhone 224 353 168
   Konzultační hodiny od 13:00 do 18:00 – PO


Mgr. Lucia Dobrucká, Ph.D. Mail Lucia.Dobrucka@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 156
   Konzultační hodiny od 09:00 do 12:00 – ÚT


prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. Mail Zuzana.Dvorakova@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 17:00 do 19:00 – PO-PÁ


PhDr. Lenka Emrová Mail Lenka.Emrova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 173
   Konzultační hodiny od 09:00 do 12:00 – ÚT


Ing. Petr Fanta, Ph.D. Mail Petr.Fanta@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 187
   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


RNDr. Richard Horský, Ph.D. Mail Richard.Horsky@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 16:00 do 18:00 – ČT


PhDr. Monika Hřebačková Mail Monika.Hrebackova@cvut.czE-mail
vedoucí oddělení jazykových studiíPhone 224 355 017
   Konzultační hodiny od 11:00 do 13:00 – ÚT


doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Mail Tomas.Hudecek@cvut.czE-mail
vedoucí oddělení veřejné správy a regionálních studiíPhone 224 353 189
   Konzultační hodiny od 09:00 do 11:00 – ST


Ing. Petra Jílková, Ph.D. Mail Petra.Jilkova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 178
   Konzultační hodiny od 09:00 do 11:00 – PO-PÁ


doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. Mail Irena.Jindrichovska@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 
   Konzultační hodiny od 15:00 do 17:00 – ÚT


PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. Mail Blanka.Jirkovska@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 198
   Konzultační hodiny od 10:00 do 14:00 – ÚT


Ing. Radovan Kačín Mail E-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 17:15 do 17:45 – ÚT


Ing. Francis Patrick Kapila, Ph.D. Mail Francis.Patrick.Kapila@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 11:00 do 13:00 – ST


Mgr. Jana Krajčová, Ph.D., M.A. Mail Jana.Krajcova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 355 074
   Konzultační hodiny od 10:30 do 12:00 – ČT


Ing. Petra Králová, Ph.D. Mail Petra.Kralova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 180
   Konzultační hodiny od 13:00 do 15:00 – PO-PÁ


doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Mail Jitka.Lorenzova@cvut.czE-mail
Phone 224 353 173
   Konzultační hodiny od 14:00 do 16:00 – ST


doc. Ing. Tomáš Macák, Ph.D. Mail Tomas.Macak@cvut.czE-mail
docentPhone 224 353 195
   Konzultační hodiny od 14:30 do 15:30 – ST


RNDr. Václav Mácha, Ph.D. Mail Vaclav.Macha@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 355 074
   Konzultační hodiny od 13:00 do 15:00 – PÁ


Ing. Robin Maialeh, Ph.D. Mail Robin.Maialeh@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 196
   Konzultační hodiny od 08:30 do 10:00 – ÚT


Ing. Petr Makovský, Ph.D. Mail Petr.Makovsky@cvut.czE-mail
Odborný asistent, vyučované předměty: Mikroekonomie, MakroekonomiePhone 224 353 196
   Konzultační hodiny od 15:00 do 17:00 – ST


BA. David Carroll McDonnell Mail David.Carroll.McDonnell@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 11:00 do 13:00 – ČT


RNDr. Ivo Moll, CSc. Mail Ivo.Moll@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 355 074
   Konzultační hodiny od 15:00 do 18:00 – ST


Ing. Karel Mráček, CSc. Mail Karel.Mracek@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 08:00 do 16:00 – PO-PÁ


Ing. Bc. Kateřina Mrázková Mail Katerina.Mrazkova@cvut.czE-mail
Phone 244 016 255
   Konzultační hodiny od 08:00 do 14:00 – ÚT


PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. Mail Lenka.Mynarikova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 333 199
   Konzultační hodiny od 11:00 do 15:00 – ČT


doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Mail Renata.Myskova@cvut.czE-mail
docentkaPhone 224 353 194
   Konzultační hodiny od 15:00 do 17:00 – ÚT


Mgr. Lenka Němečková Mail Lenka.Nemeckova.2@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


PhDr. Petr Nesvadba, CSc. Mail Petr.Nesvadba@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 14:00 do 16:00 – ST


PhDr. Irena Petra Nováková Mail Irena.Petra.Novakova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 355 023
   Konzultační hodiny od 09:30 do 11:30 – ČT


doc. Dr. phil. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. Mail Lukas.Novotny@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 157
   Konzultační hodiny od 09:30 do 11:00 – PO


doc. Galina Ostapenko, CSc. Mail Galina.Ostapenko@cvut.czE-mail
docentPhone 224 353 190
   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


Mgr. Hana Pavelková, Ph.D. Mail Hana.Pavelkova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 355 022
   Konzultační hodiny od 10:00 do 12:00 – ÚT


Ing. Kateřina Pavlíčková Mail Katerina.Pavlickova@cvut.czE-mail
vedoucí studijního oddělení
studijní referentka bakalářského programu Ekonomika a management 1. ročníky
Phone 224 353 169
   Konzultační hodiny od 10:00 do 14:00 – PO-PÁ


doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. Mail Vit.Posta@cvut.czE-mail
vedoucí oddělení výzkumných aktivit, koordinátor pro vědeckou a výzkumnou činnost, garant oboru ŘRPPhone 224 353 166
   Konzultační hodiny od 14:00 do 16:00 – ST


Mgr. Elena Říhová Mail Elena.Rihova@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 08:00 do 09:00 – ÚT


Mgr. Eugenie Rinnová Mail Eugenie.Rinnova@cvut.czE-mail
zástupce vedoucí oddělení jazykových studií, odborný asistentPhone 224 355 019
   Konzultační hodiny od 10:00 do 12:00 – ČT


 Anežka Rösslerová Mail Anezka.Rosslerova@cvut.czE-mail
studijní referentka bakalářského programu Ekonomika a managementPhone 224 353 183
   Konzultační hodiny od 10:00 do 14:00 – PO-PÁ


PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D. Mail Nikolaj.Savicky@cvut.czE-mail
vedoucí oddělení rozvoje a vnějších vztahůPhone 224 355 068
   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Mail Hana.Scholleova@cvut.czE-mail
vedoucí oddělení ekonomických studií, garantka oboru EMPhone 224 353 192
   Konzultační hodiny od 18:00 do 20:00 – ČT


doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. Mail Jiri.Semrad@cvut.czE-mail
docentPhone 224 353 176
   Konzultační hodiny od 14:00 do 16:00 – ST


Ing. Petr Svoboda, Ph.D., ING.PAED.IGIP Mail Petr.Svoboda@cvut.czE-mail
vedoucí oddělení pedagogických a psychologických studií, garant DVPPPhone 224 353 177
   Konzultační hodiny od 12:00 do 16:00 – PÁ


Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Mail Martin.Sikyr@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 
   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


PaedDr. Milan Škrabal Mail Milan.Skrabal@cvut.czE-mail
odborný asistent, vedoucí studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuPhone 224 353 175
   Konzultační hodiny od 14:00 do 16:00 – ČT


PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D. Mail E-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 09:00 do 12:00 – PO


doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. Mail Bohumir.Stedron@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 15:00 do 17:00 – ÚT


Mgr. Martin Štefl, Ph.D. Mail Martin.Stefl@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 355 022
   Konzultační hodiny od 08:00 do 09:00 – PO


Ing. Karel Šteker, Ph.D. Mail Karel.Steker@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 13:00 do 16:00 – ST


Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. Mail Petr.Stepanek@cvut.czE-mail
odborný asistent a výzkumný pracovníkPhone 224 353 157
   Konzultační hodiny od 09:00 do 11:30 – ST


PhDr. Svatava Švihlíková Mail Svatava.Svihlikova@cvut.czE-mail
odborný asistent, koučinkPhone 224 353 151
   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Mail Michaela.Tureckiova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 172
   Konzultační hodiny od 11:00 do 13:00 – ST


prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Mail Emil.Vacik@cvut.czE-mail
docentPhone 224 353 152
   Konzultační hodiny od 08:00 do 16:00 – PO-PÁ


prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. Mail Alena.Valisova@cvut.czE-mail
profesorka, garantka oboru UOPPhone 224 353 173
   Konzultační hodiny od 09:00 do 12:00 – ST


doc. Ing. David Vaněček, Ph.D. Mail David.Vanecek@cvut.czE-mail
zástupce ředitelky, garant oboru UPVPhone 224 353 177
   Konzultační hodiny od 10:00 do 12:00 – PO-PÁ


   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Mail Jaromir.Veber@cvut.czE-mail
vedoucí oddělení manažerských studiíPhone 224 353 190
   Konzultační hodiny od 08:00 do 16:00 – PO-PÁ


doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. Mail Jan.Vlachy@cvut.czE-mail
vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, koordinátor pro mezinárodní spolupráciPhone 224 353 165
   Konzultační hodiny od 09:00 do 12:00 – ÚT


PhDr. Jarmila Vobořilová Mail Jarmila.Voborilova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 167
   Konzultační hodiny od 13:00 do 16:00 – ST


Mgr. Pavlína Vondráčková Mail Pavlina.Vondrackova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 355 023
   Konzultační hodiny od 09:30 do 12:00 – ÚT


   Konzultační hodiny od 15:00 do 16:30 – PÁ


doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Mail Martin.Zraly@cvut.czE-mail
docent, garant oboru PKIPPhone 224 353 194
   Konzultační hodiny od 16:30 do 18:00 – ÚT


Mgr. Jana Zvěřinová Mail Jana.Zverinova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 355 022
   Konzultační hodiny od 10:00 do 12:00 – ČT