Masarykův ústav vyšších studií » Konzultace v době distanční výuky

Konzultace v době distanční výuky

Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP Mail Pavel.Andres@cvut.czE-mail
koordinátor pro studijní záležitosti, metodický vedoucí studijního oddělení, člen Akademického senátu ČVUT, odborný asistentPhone 224 353 170
   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO–NE


Ing. Oldřich Bronec, CSc. Mail Oldrich.Bronec@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 181
   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


Mgr. Jana Čadová Mail Jana.Cadova@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 09:00 do 12:00 – ÚT


   Konzultační hodiny od 14:00 do 18:00 – PO


PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. Mail Eva.Cislerova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 776 073 509
   Konzultační hodiny od 12:00 do 16:00 – PO


Ing. Jakub Danko, Ph.D. Mail Jakub.Danko@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 09:00 do 12:00 – PÁ


Mgr. Michael John Diaz Mail Michael.John.Diaz@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 12:15 do 16:15 – ST


doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc. Mail Dana.Dobrovska@cvut.czE-mail
garantka oboru docentPhone 224 353 168
   Konzultační hodiny od 13:00 do 18:00 – PO


Mgr. Lucia Dobrucká, Ph.D. Mail Lucia.Dobrucka@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 156
   Konzultační hodiny od 09:00 do 12:00 – ÚT


   Konzultační hodiny od 17:00 do 19:00 – PO-PÁ


PhDr. Lenka Emrová Mail Lenka.Emrova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 173
   Konzultační hodiny od 09:00 do 12:00 – ÚT


Ing. Petr Fanta, Ph.D. Mail Petr.Fanta@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 187
   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


RNDr. Richard Horský, Ph.D. Mail Richard.Horsky@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 16:00 do 18:00 – ČT


PhDr. Monika Hřebačková Mail Monika.Hrebackova@cvut.czE-mail
vedoucí oddělení jazykových studií do 31.8.2020Phone 224 355 017
   Konzultační hodiny od 11:00 do 13:00 – ÚT


   Konzultační hodiny od 09:00 do 11:00 – ST


Ing. Petra Jílková, Ph.D. Mail Petra.Jilkova@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 09:00 do 11:00 – PO-PÁ


doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. Mail Irena.Jindrichovska@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 
   Konzultační hodiny od 15:00 do 17:00 – ÚT


PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. Mail Blanka.Jirkovska@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 198
   Konzultační hodiny od 10:00 do 14:00 – ÚT


Ing. Radovan Kačín Mail E-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 17:15 do 17:45 – ÚT


Ing. Francis Patrick Kapila, Ph.D. Mail Francis.Patrick.Kapila@cvut.czE-mail
Odborný asistent do 31.08.2020Phone 
   Konzultační hodiny od 11:00 do 13:00 – ST


   Konzultační hodiny od 10:30 do 12:00 – ČT


   Konzultační hodiny od 13:00 do 15:00 – PO-PÁ


doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Mail Jitka.Lorenzova@cvut.czE-mail
Phone 224 353 173
   Konzultační hodiny od 14:00 do 16:00 – ST


doc. Ing. Tomáš Macák, Ph.D. Mail Tomas.Macak@cvut.czE-mail
docentPhone 224 353 195
   Konzultační hodiny od 14:30 do 15:30 – ST


   Konzultační hodiny od 13:00 do 15:00 – PÁ


   Konzultační hodiny od 08:30 do 10:00 – ÚT


Ing. Petr Makovský, Ph.D. Mail Petr.Makovsky@cvut.czE-mail
Odborný asistent, vyučované předměty: Mikroekonomie, MakroekonomiePhone 224 353 196
   Konzultační hodiny od 15:00 do 17:00 – ST


BA. David Carroll McDonnell Mail David.Carroll.McDonnell@cvut.czE-mail
odborný asistent do 31.8.2020Phone 
   Konzultační hodiny od 11:00 do 13:00 – ČT


   Konzultační hodiny od 15:00 do 18:00 – ST


Ing. Karel Mráček, CSc. Mail Karel.Mracek@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 08:00 do 16:00 – PO-PÁ


Ing. Bc. Kateřina Mrázková Mail Katerina.Mrazkova@cvut.czE-mail
Phone 244 016 255
   Konzultační hodiny od 08:00 do 14:00 – ÚT


PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. Mail Lenka.Mynarikova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 333 199
   Konzultační hodiny od 11:00 do 15:00 – ČT


   Konzultační hodiny od 15:00 do 17:00 – ÚT


Mgr. Lenka Němečková Mail Lenka.Nemeckova.2@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


PhDr. Petr Nesvadba, CSc. Mail Petr.Nesvadba@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 14:00 do 16:00 – ST


   Konzultační hodiny od 09:30 do 11:30 – ČT


doc. Dr. phil. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. Mail Lukas.Novotny@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 157
   Konzultační hodiny od 09:30 do 11:00 – PO


doc. Galina Ostapenko, CSc. Mail Galina.Ostapenko@cvut.czE-mail
docentPhone 224 353 190
   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


Mgr. Hana Pavelková, Ph.D. Mail Hana.Pavelkova@cvut.czE-mail
odborný asistent do 31.8.2020Phone 224 355 022
   Konzultační hodiny od 10:00 do 12:00 – ÚT


   Konzultační hodiny od 10:00 do 14:00 – PO-PÁ


   Konzultační hodiny od 14:00 do 16:00 – ST


   Konzultační hodiny od 08:00 do 09:00 – ÚT


   Konzultační hodiny od 10:00 do 12:00 – ČT


 Anežka Rösslerová Mail Anezka.Rosslerova@cvut.czE-mail
studijní referentka bakalářského programu Ekonomika a managementPhone 224 353 183
   Konzultační hodiny od 10:00 do 14:00 – PO-PÁ


   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


   Konzultační hodiny od 18:00 do 20:00 – ČT


doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. Mail Jiri.Semrad@cvut.czE-mail
docentPhone 224 353 176
   Konzultační hodiny od 14:00 do 16:00 – ST


Ing. Petr Svoboda, Ph.D., ING.PAED.IGIP Mail Petr.Svoboda@cvut.czE-mail
Institut pedagogických a psychologických studií, vedoucí, garant DVPPPhone 224 353 177
   Konzultační hodiny od 12:00 do 16:00 – PÁ


Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Mail Martin.Sikyr@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 
   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


   Konzultační hodiny od 14:00 do 16:00 – ČT


PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D. Mail E-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 09:00 do 12:00 – PO


doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. Mail Bohumir.Stedron@cvut.czE-mail
Phone 
   Konzultační hodiny od 15:00 do 17:00 – ÚT


Mgr. Martin Štefl, Ph.D. Mail Martin.Stefl@cvut.czE-mail
odborný asistent do 31. 8. 2020Phone 224 355 022
   Konzultační hodiny od 08:00 do 09:00 – PO


   Konzultační hodiny od 13:00 do 16:00 – ST


Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. Mail Petr.Stepanek@cvut.czE-mail
odborný asistent a výzkumný pracovníkPhone 224 353 157
   Konzultační hodiny od 09:00 do 11:30 – ST


PhDr. Svatava Švihlíková Mail Svatava.Svihlikova@cvut.czE-mail
odborný asistent, koučinkPhone 224 353 151
   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


   Konzultační hodiny od 11:00 do 13:00 – ST


   Konzultační hodiny od 08:00 do 16:00 – PO-PÁ


prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. Mail Alena.Valisova@cvut.czE-mail
profesorka, garantka oboru UOPPhone 224 353 173
   Konzultační hodiny od 09:00 do 12:00 – ST


doc. Ing. David Vaněček, Ph.D. Mail David.Vanecek@cvut.czE-mail
zástupce ředitelky, garant oboru UPVPhone 224 353 166
   Konzultační hodiny od 10:00 do 12:00 – PO-PÁ


   Konzultační hodiny od 08:00 do 20:00 – PO-PÁ


   Konzultační hodiny od 08:00 do 16:00 – PO-PÁ


   Konzultační hodiny od 09:00 do 12:00 – ÚT


PhDr. Jarmila Vobořilová Mail Jarmila.Voborilova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 353 167
   Konzultační hodiny od 13:00 do 16:00 – ST


Mgr. Pavlína Vondráčková Mail Pavlina.Vondrackova@cvut.czE-mail
odborný asistentPhone 224 355 023
   Konzultační hodiny od 09:30 do 12:00 – ÚT


   Konzultační hodiny od 15:00 do 16:30 – PÁ


   Konzultační hodiny od 16:30 do 18:00 – ÚT


Mgr. Jana Zvěřinová Mail Jana.Zverinova@cvut.czE-mail
odborný asistent do 31.8.2020Phone 224 355 022
   Konzultační hodiny od 10:00 do 12:00 – ČT