Masarykův ústav vyšších studií » Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

 

Pozvání ke studiu na MÚVS 

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
doc. Ing. David Vaněček, Ph.D.

 

Vítejte u nás na MÚVS
Úvodní slovo paní ředitelky

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

 

Bakalářský studijní program
Ekonomika a management

Mgr. Jan Procházka, Ph.D.

 

 
Navazující magisterský studijní program  Projektové řízení inovací

doc. Ing. Marek Jemala, PhD.Jazyky jako klíč


PhDr. Eva Císlerová, Ph.D.Zahraniční zkušenost 
jako součást studia

Mgr. Eva Zakševická

 

 
Studijní oddělení je tu pro vás


Ing. Libor CupalStudentská unie – proč a k čemu?
ghfg

Milan Kurka, Bc. Jozef ŠebákKariérní centrum ČVUT

dfg
Iva Peláková, Helena Pechová

 

Sportem ke zdraví –  možnost sportovního vyžití v kampusu i mimo něj

Mgr. Michal Baron

Jak se úspěšně vypořádat s nástrahami studia?

Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Závěrečné slovo paní ředitelky

fgf
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.