Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » COVID 19 INFO

COVID 19 INFO

Aktuální informace ke koronaviru: https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru/
PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace, https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes
COVID-portál

Od 10. května 2021 je povolena účast na individuálních konzultacích a zkouškách při dodržení rozestupu minimálně 1,5 metru.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/provoz-vysokych-skol-0433.pdf

Dopis rektora – systém ochrany

Opatření PES v oblasti školství
Opatření ředitelky č.5/2020 k organizaci období výuky a zkouškového období ZS 2020/2021

Důležitá interní upozornění

Ke snížení rizika nákazy koronavirem vyšla následující interní opatření:

Pokud se změní situace, jak se to dozvíme?
Sledujte následující stránky:
Aktuální situace ČVUT ke koronaviru: https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru/
Ministerstvo zdravotnictví ČR – COVID 19 – Stupně pohotovosti: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti
V případě změny organizace výuky budou studenti neprodleně informováni cestou studijního informačního systému KOS. Tyto informace budou uvedeny i na této informační stránce.

Kde najdeme kontakt na vyučujícího?
Podmínky distanční formy výuky budou studentům sděleny na úvodních hodinách, vč. kontaktů na vyučující. Většinu vyučujících je možné najít na stránce Usermap ČVUT, https://usermap.cvut.cz/

Preventivní opatření, jak snížit riziko nakažení koronavirem

  • Umývejte si ruce mýdlem a nebo používejte antibakteriální gel s obsahem alkoholu.
  • Při kašli a kýchání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem nebo použijte roušku.
  • Vyvarujte se úzkého kontaktu s osobami, které mají příznaky nachlazení nebo chřipky.
  • Dbejte na dostatečnou tepelnou úpravu masa a vajec.

 


COVID 19 INFO IN ENGLISH

CTU CORONAVIRUS INFORMATION