Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Představitelé MÚVS na vědecké konferenci v Bruselu