Masarykův ústav vyšších studií » Harmonogram zahájení akademického roku 2020/2021