Masarykův ústav vyšších studií » Aktualizace Příkazu rektora ke snížení rizika nákazy koronavirem [Rector’s Order to mitigate the risk of coronavirus infection]