Masarykův ústav vyšších studií. Studuj byznys na technice. » Harmonogram akademického roku 2019/2020 – změna [Updated Academic Calendar 2019/2020]