Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » I. virtuální den otevřených dveří MÚVS