Masarykův ústav vyšších studií » I. virtuální den otevřených dveří MÚVS