Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Dopis studentům ČVUT k mimořádné situaci