Masarykův ústav vyšších studií » Dopis studentům ČVUT k mimořádné situaci