Masarykův ústav vyšších studií » Pozvánka do divadla