Masarykův ústav vyšších studií » Prodloužení termínu pro mimořádná kola přijímacího řízení