Masarykův ústav vyšších studií » Výsledky přijímacího řízení – N 3949 Řízení rozvojových projektů