Masarykův ústav vyšších studií » Termíny přijímacích zkoušek pro akademický rok 2018/2019