Masarykův ústav vyšších studií » Pozvánka na odborný seminář