Masarykův ústav vyšších studií. Studuj byznys na technice. » Významný úspěch Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze