Masarykův ústav vyšších studií. Studuj byznys na technice. » Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze: průmysl od tradic k inovacím