Masarykův ústav vyšších studií » Úprava sobotní výuky