Masarykův ústav vyšších studií » Volné vstupenky na SMART CITY EXPO 2016