Masarykův ústav vyšších studií » Prodloužení termínu pro podávání přihlášek do mimořádného kola přijímacího řízení – studijní program B 7507 Specializace v pedagogice