Masarykův ústav vyšších studií » Výroční shromáždění skupiny IGIP v ČR