Masarykův ústav vyšších studií » Spolupráce MÚVS se Střední odbornou školou stavební a zahradnickou