Masarykův ústav vyšších studií » Provoz budovy MÚVS v průběhu vánočních svátků