Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Mimořádná otevírací doba bufetu MÚVS