Masarykův ústav vyšších studií » Konzultační hodiny studentského tajemníka