Masarykův ústav vyšších studií » Studentská grantová soutěž ČVUT na rok 2016