Masarykův ústav vyšších studií » Příspěvky MÚVS na mezinárodní konferenci Social Innovation and Community Aspects of Smart Cities​