Masarykův ústav vyšších studií. Studuj byznys na technice. » Přednáška Petra Šimůnka, šéfredaktora časopisu Forbes