Masarykův ústav vyšších studií » NOV@2015 – Knižní novinky v technických oborech