Masarykův ústav vyšších studií » Úhrada kolejného v Hlávkově koleji