Masarykův ústav vyšších studií » Důležité upozornění