Masarykův ústav vyšších studií » Informace k výuce 1. roč. Podnikání a management v průmyslu