Masarykův ústav vyšších studií » Doplňující informace k rekonstrukci