Masarykův ústav vyšších studií » Oddělení vnějších vztahů