Masarykův ústav vyšších studií » Oddělení rozvoje a vnějších vztahů