Masarykův ústav vyšších studií » Konference Albína Bráfa

Konference Albína Bráfa

Milí studenti a vážení kolegové, dne 31. května 2017 se na Masarykově ústavu ČVUT v Praze uskuteční druhý ročník vědecké konference k poctě Albína Bráfa zaměřené na rozvoj ekonomicko-manažerských disciplín na technických univerzitách, aktuální témata výzkumu, inovace ve výuce, profily absolventů studijních programů a jejich uplatnění v praxi. K diskusi o těchto otázkách se na ní sejdou akademici, praktici i studenti.

Pozvánka na vědeckou konferenci
Instrukce pro autory – vědecké pracovníky
Forma příspěvku
Platba za účast

V rámci konference se koná i studentská konference k poctě Albína Bráfa, jejíž cílem je poskytnout studentům doktorského a magisterského studia ekonomicko-manažerských a humanitních oborů na technických univerzitách příležitost prezentovat výsledky své tvůrčí práce a sdílet zkušenosti v konkurenci jiných oborů a akademických pracovišť.

Pozvánka na studentskou konferenci
Instrukce pro autory – studenty
Forma příspěvku 


PROGRAM KONFERENCE