Masarykův ústav vyšších studií » Akademický rok 2020/2021 bude zahájen bezkontaktně