Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Akademický rok 2020/2021 bude zahájen bezkontaktně