Masarykův ústav vyšších studií » Aktualizace Příkazu rektora č. 7/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem