Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Promoce absolventů bakalářského studia