Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Kandidáti na nové členy v doplňujících volbách do Akademického senátu ČVUT v Praze