Masarykův ústav vyšších studií » Metodický workshop