Masarykův ústav vyšších studií » Řízení a ekonomika průmyslového podniku