Masarykův ústav vyšších studií » Výpočtová ekonomie a finance