Masarykův ústav vyšších studií » Kompetence ZS 2016-2017

Kompetence ZS 2016-2017

MÚVS ČVUT v Praze otevírá od ZS 2016-2017 v rámci IP 2016 „Zkvalitňování jazykových a dalších kompetencí zaměstnanců a doktorandských studentů ČVUT (KOMPETENCE 2016)“

 • jazykové kurzy pro zaměstnance a doktorandy ČVUT
 • kurzy rozvoje měkkých dovedností

Kurzy jsou pro zaměstnance ČVUT a doktorandy ČVUT bez poplatku. Pro přihlášení využijte tlačítko „Přihláška“ u jednotlivých kurzů dole na stránce.

Upozorňujeme na omezenou kapacitu.
Příjem přihlášek: od 20. 6. 2016 do naplnění kapacity

Pro další informace o kurzech kontaktujete:
Bc. Jitka Čápová
E-mail Jitka.Capova@cvut.czE-mail
Phone 224 355 018


Nabídka kurzů
(k rozkliknutí): 

 • English for Academic Purposes B1 – B2 – ZS 2016-2017

  Angličtina pro akademické a vědecké pracovníky a doktorandy

  Rozsah: 7x 4 vyučovací hodiny
  Výukový den: pátek, 9.00 – 12.15
  Data výuky: 7. 10., 14. 10., 21. 10., 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11.
  Zaměření:
  Kurz je orientován na ESP (English for Specific Purposes), respektive EAP (English for Academic Purposes) a soustředí se zejména na:
  1) zdokonalení jazykových znalostí a dovedností podle pracovní potřeby a profesní specializace účastníků s cílem zvýšit přesnost v komunikaci a odborném jazykovém stylu
  2) psaní, cílené na výstupy s pracovním zaměřením
  3) mluvený projev (prezentační dovednosti v interakci, kdy je jazyková bariéra často vnímána jako stresující překážka, např. na zodpovídání otázek a argumentaci, nebo na vedení přednášky/semináře v AJ)

  Podmínky přijetí:
  vyplnění on-line přihlášky (tlačítko níže)
  absolvování rozřazovacího testu
  vyplnění dotazníku „Needs Analysis“

  Přihlášení zájemci po zpracování přihlášky obdrží emailem odkaz na on-line rozřazovací test a formulář „Needs Analysis“.

  Přihláška
  • Kurzy obecné angličtiny

    
   Zaměření: celkový rozvoj jazykových znalostí a kompetencí na různých jazykových úrovních

   Konkrétní výukový den a čas bude záviset na jazykové úrovni zájemců. Změna dne a času výuky vyhrazena.
   Přihlášení zájemci po zpracování přihlášky obdrží emailem odkaz na on-line rozřazovací test. 

   Rozsah: 10x 2 vyučovací hodiny

   Podmínky účasti:
   vyplnění on-line přihlášky (tlačítko níže)
   vyplnění on-line rozřazovacího testu (do konce června.2016)

   Přihláška
  • Přípravný kurz TOEIC – L/R

   Přípravný kurz k mezinárodní jazykové zkoušce TOEIC Listening and Reading 

   Rozsah: 7x 2hod
   Doporučujeme pro jazykovou úroveň B1 a vyšší

   Zaměření:
   ■  
   konsolidace a procvičování vybraných jevů z anglické gramatiky a slovní zásoby, čtení a poslech s porozuměním, reakce na situace, apod.
   ■ testové techniky
   ■ seznámení s testovými formáty
   ■ testování nanečisto

   Zkouška s vyhodnocením je součástí kurzu.

   Výukový den: úterý, 09.00 – 10.30
   Data výuky: 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11.

   Podmínky přijetí:

   vyplnění on-line přihlášky (tlačítko níže)

   Termín zkoušky: 29. 11. 2016, 9.00

   Přihláška

   Informace o Mezinárodní zkoušce TOEIC® – Test of English for International Communication“

   TOEIC-468x60v3

   ■  nejčastěji skládaná zkouška z anglického jazyka v mezinárodním pracovním prostředí
   ■   vyvinuta a vyhodnocována společností ETS (www.ets.org)
   ■   pokrývá úrovně znalostí od A1 po C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ)
   ■   výsledky v podobě bodového hodnocení (10-990)
   ■   certifikát
   ■   je na Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek MŠMT
   ■   zkoušku uznává řada mezinárodních firem a institucí
   ■   zkoušku uznává i řada univerzit a lze ji využít jako doklad o jazykové způsobilosti pro zahraniční stáže např. v rámci programu Erasmus+, Athens, aj.

   Pro koho?

   ■   studenty, kteří chtějí studovat v zahraničí nebo vyjet na zahraniční stáž
   ■   pro zahraniční studenty v ČR
   ■   absolventy, kteří vstupují na pracovní trh
   ■   všechny, kteří chtějí znát svou úroveň
   ■   společnosti, kde potřebují zjistit úroveň znalostí angličtiny svých zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání nebo chtějí sledovat pokrok v rámci probíhajících vzdělávacích programů

    Informace o zkoušce

   TOEIC Listening and Reading

   ■   délka zkoušky je celkem 120 minut (45 Listening and 75 Reading)
   ■   zkouška obsahuje 200 otázek typu výběr z odpovědí
   ■   vice informací o struktuře a pravidlech zkoušky naleznete ve Zkouškové příručce.
   ■   vzorový test

  • Office English (A2 – B2) – ZS 2016-2017

   Angličtina (nejen) pro administrativní pracovníky

   Zaměření: vyřizování administrativních záležitostí (maily, formuláře, apod.) a komunikace se zahraničními studenty, spolupracovníky a partnery (podání informací, dotazy, vysvětlení, telefonování, apod.).
   Rozsah: 10x 2 vyučovací hodiny
   Výukový den: úterý dopoledne
   Data výuky: 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12.

  • Intercultural Communication

   Anotace:
   Umíte v cizím jazyce účinně sdělovat, co potřebujete? Rozumíte cizincům správně? Jak minimalizovat příčiny nedorozumění v cizojazyčné komunikaci? Jaký vliv mají různé kulturní systémy na naše vnímání a chápání?

   Kurz zaměřený na rozvoj komunikativních dovedností a používání angličtiny jako dorozumívacího prostředku v mezinárodním kontextu. Výborné využití při komunikaci se zahraničními kolegy, v mezinárodních týmech, při zahraničních výjezdech a na mezinárodních fórech.

   Rozsah
   : 10x 2 vyučovací hodiny
   Vyučovací jazyk: angličtina
   Výukový den
   : pondělí
   Data výuky: 13.15 – 14.45

  • Paměťové metody

   Máte pocit, že vaše schopnost zapamatovat si nové věci  se postupně snižuje? Znervózňuje vás, že stále více zapomínáte a hůř se soustředíte? Toužíte dozvědět se, jak lze paměť udržovat v kondici a naučit se paměťové metody, které pomáhají zapamatovat si větší množství informací? Chcete pomoci svým studentům, aby si lépe osvojovali a pamatovali látku, kterou po nich vyžadujete?  
   Myslíte si, že se s pamětí nedá nic dělat? Přijďte se přesvědčit o opaku a na vlastní kůži si vyzkoušet, že učením se můžete i bavit.

   Kapacita: 15
   Rozsah: 7 x 2 vyučovací hodiny
   Vyučovací jazyk: čeština
   Výukový den
   : bude upřesněn
   Od října 2016
    
   Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů, kdy nás opustí. Děláme strašně málo k jejímu procvičení, živení, posilování a ochraně.            
   Mark Twain

  • Prezentace podle TED

  • Kurz sebepoznání a osobního rozvoje

   Kapacita: 15
   Rozsah: 9 x 2 hodiny
   Výukový den: středa 16.15 – 18.15
   Data výuky: 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11.

   Cíle kurzu:
   ■  Poznat vlastní schopnosti a jejich porozumění na základě hlubšího sebepoznání.
   ■  Efektivně –  ve svůj prospěch i ve prospěch druhých –  naučit se využít své schopnosti, dovednosti, znalosti, zkušenosti a osobní charakteristiky.
   ■  Posílení dovednosti efektivní komunikace.
   ■  Naučit se jednat ve stresových situacích bez emocí, ale zároveň umět vnímat emoce a pocity druhých.
   ■  Naučit se plánovat své aktivity rovnoměrně ve všech oblastech pracovního i soukromého života a umět najít priority pro svůj profesní i soukromý život.
   ■  Vyzkoušet si techniky odbourávání stresu.
   ■  Uvědomění si možnosti pozitivního myšlení a díky vnitřní motivaci dokázat zvládnout nepříjemné nebo neplánované situace.

   Tematické okruhy
   :
   1. Umění sebehodnocení, sebepoznání
   2. Komunikace na základě osobnostní typologie a jak ji využít v rámci pracovního týmu
   3. Řešení konfliktů a komunikace s typově jinak nastavenými kolegy a studenty
   4. Time management
   5. Možnosti motivace a sebemotivace
   6. Stres a duševní hygiena
   7. Syndrom vyhoření