Masarykův ústav vyšších studií » Výsledky přijímacího řízení – nahlížení do spisu