Masarykův ústav vyšších studií » Řádné volby členů AS ČVUT z řad studentů a zaměstnanců za nefakultní součástí ČVUT pro funkční období 2017-19